Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Bahasa Malaysia | English | Lain-lain
Jata Negara_logo MOA_logo MARDI_logo Laman Web Rasmi
Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia

 
Facebook Twitter YouTube MARDI Wordpress Blog Scribd
QR Code Web Mobile
PERKHIDMATAN

Arkib Tender

Bil.

Rujukan Tender

Kategori

Penerangan

-

MDI/PK/KW/476-TB001/2017

Tawaran Tender MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJIGUNA MESIN ERAM TELUR AYAM DAN MESIN PENETAS TELUR AYAM SEPERTIMANA BERIKUT: i. 4 UNIT MESIN ERAM TELUR AYAM KE PUSAT PENYELIDIKAN SAINS TERNAKAN MARDI MUADZAM SHAH, PAHANG ii. 32 UNIT MESIN ERAM TELUR AYAM BAGI KEGUNAAN PENTERNAK UNTUK PROJEK LADANG PENGGANDA iii. 2 UNIT MESIN PENETAS TELUR AYAM KE PUSAT PENYELIDIKAN SAINS TERNAKAN MARDI MUADZAM SHAH, PAHANG iv. 16 MESIN PENETAS TELUR AYAM BAGI KEGUNAAN PENTERNAK UNTUK PROJEK LADANG PENGGANDA
-

MDI/PK/KW/476-TB001/2016

Tawaran Tender Membekal dan menghantar 1480 ekor lembu baka Kedah-Kelantan tulen merangkumi 1400 ekor lembu betina dan 80 ekor lembu jantan berumur 2-4 tahun ke MARDI Muadzam Shah, Pahang dan Pusat Ternakan Haiwan Tersat, Kuala Berang, Terengganu.

1

LPB MARDI BIL. 4/2015

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI BIL. 4/2015 YANG BERSIDANG PADA 19 OKTOBER 2015

2

LPB MARDI BIL. 3/2015

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI BIL. 3/2015 YANG BERSIDANG PADA 14 OGOS 2015

3

LPB MARDI BIL. 2/2015

Keputusan Tender

Keputusan Lembaga Perolehan 'B' MARDI Bil.2/2015

4

MDI/PK/KW/476-TK010/2015

Tawaran Tender

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU UNIT TASKA SATU TINGKAT DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 5377, MUKIM PETALING, SERDANG, SELANGOR.

5

MDI/PK/KW/476-TP001/2015

Tawaran Tender

Perkhidmatan Langganan Local Private Cloud Services Untuk Agriculture Intelligence System (AIS) Fasa 1 Bagi Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA)

6

MDI/PK/KW/476-TK009/2015

Tawaran Tender

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN TIGA (3) UNIT RUMAH LINDUNGAN HUJAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG BUKU, LUBUK SEMILANG, LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN.

7

MDI/PK/KW/476-TK008/2015

Tawaran Tender

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PENYIMPANAN BENIH ASAS PADI DI MARDI PARIT, PERAK.

8

MDI/PK/KW/476-TK007/2015

Tawaran Tender

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN DEWAN TAKLIMAT, DEWAN MAKAN TERBUKA, BANGUNAN SILAJ & KOMPOS, RUMAH PAM, RUMAH SAMPAH, KERJA INFRASTRUKTUR DAN LANDSKAP SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN AGRO-TEKNOLOGI MARDI CHERATING, PAHANG.

9

MDI/PK/KW/476-TK006/2015

Tawaran Tender

Cadangan membina dan menyiapkan kerja-kerja menaiktaraf surau sedia ada dan lain-lain kerja yang berkaitan di Ibui Pejabat MARDI, Serdang Selangor

10

MDI/PK/KW/476-TK005/2015

Tawaran Tender

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG DALAMAN GALERI INOVASI PADI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI MARDI TANJUNG KARANG, SELANGOR.

11

MDI/PK/KW/476-TK004/2015

Tawaran Tender

Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sistem Rawatan Kumbahan Berpusat Di Zon 7 (Pusat MA, Bangunan JICA & PKC) Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.

12

LPB MARDI BIL. 1/2015

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI BIL. 1/2015 YANG BERSIDANG PADA 23 FEBRUARI 2015

13

MDI/PK/KW/476-TK003/2015

Tawaran Tender

CADANGAN PEMBANGUNAN DAN MENAIKTARAF LANDSKAP KAMPUNG BUKU, LUBUK SEMILANG, MUKIM ULU MELAKA, DAERAH LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN.

14

Bil. 16/01/2015 (Security)

Tawaran Tender

Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Malaysia Agriculture Exposition Park Serdang (MAEPS)

15

LPB 5-2014i

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI BIL. 5/2014 YANG BERSIDANG PADA 2 DISEMBER 2014

16

MDI/PK/BH/145(S)-011

PELAWAAN MEMBERI CADANGAN

PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN PEMBANGUNAN TANAH MARDI DENGAN PROJEK PERTANIAN BERINTEGRASI

17

MDI/PK/KW/476-TK007/2014

Tawaran Tender

Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Kerosakan Lima (5) Unit Rumah Sediada, Kemudahan Infra Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Kampung Buku, Lubuk Semilang, Langkawi, Kedah Daru Aman.

18

LBP 4-2014

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI BIL. 4/2014 YANG BERSIDANG PADA 19 SEPTEMBER 2014

19

MDI/PK/KW/476-TK006/2014

Tawaran Tender

Cadangan Penambahbaikan Prasarana Dan Infrastruktur Taman Agroteknologi MARDI Langkawi, Kedah Darul Aman.

20

LBP 3-2014

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI BIL. 3/2014 YANG BERSIDANG PADA 4 JULAI 2014

21

MDI/PK/KW/476-TK005/2014

Tender

Cadangan Membina Dan Menyiapkan Rumah Lindungan Hujan Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan di MARDI Klang, Selangor.

22

MDI/PK/KW/476-TB003/2014

Tender

Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Agriculture Intelligence System (AIS) Fasa 1 Bagi Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA) di Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI, Serdang.

23

MDI/PK/KW/476 - TK004/2014

Tender

Cadangan Membina dan Menyiapkan Laman Tiba, Kafeteria dan Teknokafe, Pusat Benih Semaian dan Jualan Galeri dan Demonstrasi Kelapa Serta Agro-Kiosk Di Taman Agroteknologi MARDI Cherating, Pahang

24

Tender - LPB 2/2014

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI BIL. 2/2014 YANG BERSIDANG PADA 26 MEI 2014

25

MDI/PK/KW/476-TB002/2014

Tender

Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna dan Memberi Latihan Penggunaan Alat ”Ultra Performance Liquid Chromatography Triple Quadrupole Based Tandem Mass Spectrometer (UHPLC-MS/MS) System” Ke Pusat Penyelidikan Sumber Strategik, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.

26

MDI/PK/KW/476-TB001/2014

Tender

Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna dan Memberi Latihan Penggunaan Alat ”Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LCMSn)” Ke Makmal Analisis Makanan Dan Pertanian, Pusat Perkhidmatan Teknikal, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.

27

MDI/PK/KW/476-TK003/2014

Tender

Cadangan Tambahan 1 Blok Bangunan Inkubator Teknologi Pemprosesan Ikan Di MARDI Kota Kinabalu, Sabah.

28

MDI/PK/KW/476-TK001/2014

Tender

Cadangan Menaiktaraf Sistem Rawatan Kumbahan Berpusat Di Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.

29

MDI/PK/KW/476-TK002/2014

Tender

Cadangan Membina Dan Menyiapkan Makmal Mikrob Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Mardi Kota Kinabalu,Sabah.

30

MDI/PK/KW/476-TK001/2014

Tender

Cadangan Menaiktaraf Sistem Rawatan Kumbahan Berpusat Di Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.

31

Tender : LPB 1-2014

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI BIL. 1/2014 YANG BERSIDANG PADA 10 FEBRUARI 2014

32

Tender : LPB 6-2013

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI 6/2013 YANG BERSIDANG PADA 20 DISEMBER 2013

33

Tender : LPB 5-2013

Keputusan Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI 5/2013 YANG BERSIDANG PADA 4 OKTOBER 2013

34

MDI/PK/KW/476-TP001/2013

Tender

Perkhidmatan Membekal Tenaga Kerja, Bahan/Kimia Pencuci, Peralatan Dan Kelengkapan Bagi Melaksanakan Penyelenggaraan Kebersihan Bangunan, Perabut Dan Kemudahan Pejabat Di Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.

35

MDI/PK/KW/476-TK005/2013

Tender

Cadangan Kerja-Kerja Pemasangan Mesin Bagi Loji Perintis Pemprosesan Biji Benih Asas Padi Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Stesen Penyelidikan MARDI Parit, Perak.

36

TBNSA Fasa 2

Tender

INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI) intends to implement the construction of a new building.

37

MDI/PK/KW/476-TK004/2013

Tender

Iklan Tawaran Tender - MDI/PK/KW/476-TK004/2013

38

MDI/PK/KW/476-TB001/2013

Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI 2/2013 YANG BERSIDANG PADA 7 MAC 2013

39

MDI/PK/KW/476-TB004/2013

Tender

Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna dan Memberi Latihan Penggunaan Alat ”Automated Protein Determination System”

40

MDI/PK/KW/476-TK002/2013

Tender

Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Bangunan Sediada Untuk Dijadikan Loji Pemprosesan Benih Padi Dan Setor Penyimpanan, Infrastruktur Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Stesen MARDI Seberang Perai, Pulau Pinang.

41

MDI/PK/KW/476

Tender

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI 1/2013 YANG BERSIDANG PADA 4 JANUARI 2013

42

MDI/PK/KW/476-TB003/2013

Tender

Membekal, Menghantar, Memasang dan Mengujiguna Satu (1) Unit ’LC-MS/MS System Consist of Ultra High Performance Liquid Chromatography System With Quadrupole or Ion Trap Time-of-Flight (Q-TOF or IT-TOF) Mass Spectrometer Detector’ di Makmal Fitokimia, Pusat Penyelidikan Sumber Strategik, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor

43

MDI/PK/KW/476-TB002/2013

Tender

Membekal, Menghantar, Memasang dan Mengujiguna Dua (2) Unit Alat Kelengkapan Makmal Di Makmal Analisis Makanan Dan Pertanian, Pusat Perkhidmatan Teknikal, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor

44

MDI/PK/KW/476-TB001/2013

Tender

Cadangan Pembangunan Infrastruktur Utama Untuk Projek Pembangunan Portal Pengetahuan Padi (PadiPedia), Projek Pembangunan Pusat Maklumat Teknologi (TIC) Dan Projek Pembangunan Pangkalan Data Bank Gen Kebangsaan di Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor Tender bermula - 15 Jan 2013

45

MDI/PK/KW/476-TK002/2012

Tender

Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Food Court Kepada Teknokafe Di Laman Jentera MAEPS, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor

46

T/MD/K 15/2007

Tender

Permohonan Kelulusan Nilai Perubahan Harga Bahan (VOP) ‘ Cadangan Menyiapkan Kerja-Kerja Terbengkalai 40 Unit Kuarters Kakitangan (Kelas G) Serta Lain-lain Kerja Berkaitan Di Stesen MARDI Cameron Highlands, Pahang

47

MDI/PK/KW/476-TK001/2012

Tender

Cadangan Membentuk, Membina dan Menyiapkan Jambatan Yang Merentasi Sungai Bertam Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Stesen MARDI Cameron Highlands, Pahang

48

MDI/PK/KW/476-TK004/2011

Tender

Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Perkampungan Budaya Dan Lain-lain Kerja Berkaitan Di Taman Botani Negara, Shah Alam, Selangor

49

MDI/PK/KW/476-RT001/2012

Tender

Rundingan Terus Perbaharui Penyelenggaraan Tahunan Lesen Dan Perisian SKBM Bagi Tahun 2012, Di Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor

50

MDI/PK/KW/476-RT003/2012

Tender

Perolehan Terus Penyambungan Kontrak Langganan Science Direct Bagi Tahun 2012 ke Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor

51

MDI/PK/KW/476TK003/2001

Tender

Cadangan Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Rumah Lindungan Hujan Bagi Projek Pertanian Dibawah National Blue Ocean Strategy (Nbos 3) Di Lot Pt 888 Labu Sepang, Selangor

52

MDI/PK/KW/476-TK004/2010

Tender

Cadangan Pembangunan Taman Botani Negara – Sub Station TNB

53

MDI/PK/KW/476-RT001/2011

Tender

Perolehan Terus Penyambungan Kontrak Langganan Science Direct Bagi Tahun 2011

54

MDI/PK/KW/476-TK001/2011

Tender

Cadangan Kerja-kerja Pembangunan Taman Botani – Fasa 1B

55

MDI/PK/KW/476-RT009/2011

Tender

Perolehan Terus Memperbaharui Penyelenggaraan Tahunan Lesen Dan Perisian Skbm Bagi Tahun 2011, Di Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat Mardi, Serdang, Selangor

56

MDI/PK/KW/476-TK002/2001

Tender

Tender Cadangan Pembangunan Galeri Inovasi Dan Teknologi Padi, Mardi Tanjung Karang, Selangor

57

T/MD/K 5/2008

Tender

Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja Bagi ‘Cadangan Menaiktaraf Blok F Untuk Dijadikan Makmal Biohazard Di Pusat Penyelidikan Teknologi Makanan’ Di Ibu Pejabat MARDI, Serdang.

58

T/MD/K 7/2009

Tender

Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja Bagi ‘Cadangan Ubahsuai Blok E Untuk Dijadikan Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat’ Ibu Pejabat MARDI, Serdang.

59

T/MD/K 9/2009

Tender

Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja Bagi ‘Cadangan Pembinaan Satu Blok 2 Tingkat Bangunan Makmal Perintis Pemprosesan Makanan Di Pusat Penyelidikan Teknologi Makanan’ Di Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.

60

T/MD/K 16/2008

Tender

Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja Bagi ‘Cadangan Pembinaan Prasarana Untuk Menyokong Penyelidikan Asas & Strategik Ke Atas Ternakan Di Pusat Penyelidikan Ternakan Strategik’ Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.

61

T/MD/K 21/2008

Tender

Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja Bagi ‘Cadangan Mengubahsuai Ruang Kerja Bangunan Makmal Tingkat 3 (Blok D) Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.

62

T/MD/K 4/2008

Tender

Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja Bagi ‘ Cadangan Ubahsuai Bangunan Makmal Pembungkusan Di Pusat Penyelidikan Teknologi Makanan’ Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor

63

MDI/PK/KW/476-TB001/2010

Tender

Membekal, Menghantar, Memasang dan Mengujiguna ‘Continuous Fries Line’ Ke Inkubator MARDi Besut, Terengganu

64

MDI/PK/KW/476-TK003/2010

Tender

Cadangan Kerja-kerja Ubahsuai Kantin Utama Di Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor

65

T/MD/B 2/2005

Tender

Rayuan Denda Membekal dan Menghantar 400 ekor Lembu Betina Baka Kedah Kelantan (KK) Berumur 18-24 Bulan dan 200 Ekor Lembu Betina Baka Kacukan Brahman Thai atau Brahman KK Berumur 18-24 Bulan Ke Stesen Bukit Ridan, Pahang dan Stesen MARDI Kluang

66

T/MD/K 14/2009

Tender

Cadangan Kerja-kerja Pemasangan dan Pentauliahan WAN Accelerator di Ibu Pejabat MARDI, Serdang

67

MDI/PK/KW/476-TK 002/2010

Tender

Cadangan Pembinaan Rumah Penyembelihan Lembu di Stesen MARDI Kluang, Johor

68

T/MD/K 2/2008

Tender

Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja Bagi‘Cadangan Mengubahsuai dan Menaiktaraf Bangunan Direktorat Serta Lain-lain Kerja Berkaitan’ Di Ibu Pejabat MARDI, Serdang

69

T/MD/K 1/2010

Tender

Pembangunan Taman Botani Negara Shah Alam, Selangor (Fasa 1A)

70

T/MD/B 5/2009

Tender

Permohonan Lanjut Tempoh Membekal, Menghantar, Memasang dan Mengujiguna ‘Mixer & Twin Screw Extruder For Compounding & Blown Film Applications’ Ke Pusat Penyelidikan Teknologi Makanan, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor

71

T/MD/K 13/2009

Tender

Cadangan Membina dan Menyiapkan Sebuah Bangunan Makmal Padi Hibrid dan Lain-lain Kemudahan Yang Berkaitan di Stesen MARDI Seberang Perai

72

MDI/PK/KW/476-TK005/2010

Tender

Cadangan Pembangunan Taman Botani Negara – Taman 1 Malaysia

73

MDI/PK/KW/476-TB001/2010

Tender

Rayuan Pelepasan Denda Lewat Penghantaran Bekalan Tender Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujiguna ’Continuous Fries Line’ Ke Inkubator Mardi Besut, Terengganu

74

T/MD/K 13/2009

Tender

Permohonan Kelulusan Nilai Perubahan Harga Bahan (Vop) ’ Cadangan Membina Dan Menyiapkan Makmal Padi Hibrid Dan Lain-Lain Kemudahan Berkaitan Di Stesen Mardi Seberang Perai, P.Pinang

75

T/MD/K 19/2008

Tender

Membekal Bahan-bahan, Peralatan dan Pekerja Bagi Cadangan Membina 2 Unit Kandang Biri-biri di Stesen MARDI Sg. Baging, Pahang.


76
 
T/MD/K 16/2008 Tender Cadangan Pembinaan Prasarana Untuk Menyokong Penyelidikan Asas & Strategik Ke Atas Ternakan Di Pusat Penyelidikan Ternakan Strategik, Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor

 

 

 


Last Updated 2017-04-06 00:16:04 by Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

Hubungi Kami Enquiry e-Direktori Peta Lokasi

Hak Cipta Terpelihara 2017 MARDI

Sesuai dipapar menggunakan IE 8.0, Firefox 9.0 , Google Chrome 9.0 ke atas dengan resolusi 1024x768.

Anda Pelawat Ke :6927 Tarikh Kemaskini :17-08-2017