Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Bahasa Malaysia | English | Lain-lain
Jata Negara_logo MOA_logo MARDI_logo Laman Web Rasmi
Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia

 
Facebook Twitter YouTube MARDI Wordpress Blog Scribd
QR Code Web Mobile
PERKHIDMATAN

Skop Perkhidmatan

Pengenalan

Pusat Promosi & Pembangunan Perniagaan (PB) MARDI adalah salah satu pusat di bawah sektor Perkhidmatan MARDI. Peranan utama Pusat ini ialah untuk memindah dan mempromosikan teknologi MARDI kepada kumpulan sasar terutamanya di sektor awam dan pengusaha seperti petani dan penternak tradisional. 

Misi 

Membangun dan memindahkan teknologi yang diperlukan bagi menyokong transformasi sektor pertanian dan makanan negara yang moden, komersial, inovatif dan berdaya saing.

Objektif

Meningkatkan tahap penggunaan teknologi di  kalangan pengusaha sediada seperti pekebun kecil, petani dan penternak tradisional
Membangunkan usahawan IKS berasaskan teknologi


Fungsi

Mempromosi dan memindahkan hasl-hasil penemuan R&D (Teknologi) MARDI kepada kumpulan sasar.

Program/Projek/Aktiviti 

1.    Program Pembangunan Usahawan

Memindah dan membangunkan teknologi MARDI kepada usahawan IKS berasaskan teknologi terkini dalam bidang pertanian dan industri asas tani melalui aktiviti-aktiviti berikut :

a.      Khidmat Sokongan Usahawan

 • Khidmat Nasihat Maklumat
 • Khidmat Teknikal (Khidmat analisis, ceramah dan klinik usahawan)
 • Pembangunan Test Bed Teknologi MARDI
   

b.      Khidmat Bimbingan Usahawan

Khidmat Trouble Shooting dan Peningkatan Kemahiran (Sistem pengeluaran, susun atur mesin dan peralatan, kualiti produk, pembungkusan dan pelabelan, pematuhan perundangan makanan dan pensijilan jaminan kualiti)
Khidmat Rundingan

c.      Skim Anak Angkat MARDI

 • Khidmat Pembangunan Perniagaan
 • Inovasi dan Komersialisasi Teknologi
   

d.      Projek Khas Pembangunan Usahawan

Khidmat Khas Teknikal dan Pengurusan (MPPB)

 • TEKMAR
 • SDSI
 • FELDA
 • LPP
 • PERDA, SPU
   

2.    Program Perhubungan Industri

Mempertingkatkan tahap kesedaran, penerimaan dan penggunaan teknologi MARDI oleh kumpulan sasar serta meningkatkan rangkaian perhubungan MARDI dengan Jabatan/Agensi/Industri yang memainkan peranan penting dalam menjayakan proses pemindahan dan inovasi teknologi melalui aktiviti-aktiviti berikut :

a.      Promosi Teknologi

 • Media Massa
 • Seminar, Pameran dan Pengisytiharan Teknolgi MARDI
 • Pembangunan dan Pengurusan Pusat Maklumat Teknologi (TIC)
   

b.      Forum Industri

 • Forum Teknologi dan Hari Mesra Pelanggan
 • Forum Khas- Hubungan Dua Hala MARDI & Agensi
   

c.      Maklumat Industri

 • Pengumpulan Maklumat Industri
 • Pengurusan ICT Pusat PT
   

3.    Program Pembangunan dan Pemindahan Teknologi

Meningkatkan kejayaan proses inovasi teknologi MARDI, menyokong keperluan pembangunan dan penggunaan teknologi di kalangan kumpulan sasar serta mempercepatkan proses pemindahan teknologi hasilan MARDI kepada kumpulan sasar terutamanya sektor awam/pekebun kecil melalui aktiviti-aktiviti berikut :

a.      Pembangunan Teknologi

 • Projek Peningkatan Skala
 • Projek Ladang Contoh
   

b.      Pemindahan Teknologi

 • Projek Perintis
 • Projek Kumpulan Kerja Teknikal (TWG)
 • Projek MOA Inc.
 • Projek Pertanian Moden Kluang, Johor.
 • Projek Pembangunan Pertanian Kawasan Pagoh, SPU, Sik, Jeli, Luar MADA dan Batang Lupar
 • Pemindahan Teknologi Melalui Latihan
   

c.      Terbitan Teknologi

 • Manual Teknologi
 • Siri Panduan Untuk Usahawan

 

 Last Updated 2016-05-03 12:17:48 by Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

Hubungi Kami Enquiry e-Direktori Peta Lokasi

Hak Cipta Terpelihara 2017 MARDI

Sesuai dipapar menggunakan IE 8.0, Firefox 9.0 , Google Chrome 9.0 ke atas dengan resolusi 1024x768.

Anda Pelawat Ke :6934 Tarikh Kemaskini :20-08-2017