Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Bahasa Malaysia | English | Lain-lain
Jata Negara_logo MOA_logo MARDI_logo Laman Web Rasmi
Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia

 
Facebook Twitter YouTube MARDI Wordpress Blog Scribd
QR Code Web Mobile
PERKHIDMATAN

Bilangan Tempat, Bidang Yang Ditawarkan dan Lokasi Penempatan

Bilangan Tempat

 • Bilangan tempat yang disediakan tertakluk kepada keupayaan, kesesuaian dan boleh kawal (manageable) dengan mengambil kira sumber kepakaran sedia ada, bidang penyelidikan yang diperlukan, kebolehgunaan alat dan kelengkapan serta ruangan penempatan bagi setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ).
 • Bidang Penyelidikan yang diselia mestilah berkaitan dengan kepakaran Pegawai Penyelidik MARDI mengikut bidang yang ditetapkan.
 • Sekiranya terdapat permohonan yang melebihi penempatan yang ditetapkan, maka pengendalian atas dasar "yang terdahulu diutamakan" akan digunakan.


Lokasi penempatan, bilangan dan kepakaran bidang tertakluk kepada perubahan semasa.

JADUAL 1: PENYELIDIKAN / KEPAKARAN YANG DITAWARKAN BAGI 
LATIHAN INDUSTRI MENGIKUT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) MARDI

Bil.

Pusat Tanggungjawab (PTJ)

    Bilangan Penempatan Pelajar    

Bidang Penyelidikan/ Kepakaran

 

1.

 

Pusat Penyelidikan Sains Teknologi Makanan (FS)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

20

 

 • Kimia Analisis
 • Kimia Makanan
 • Fitokimia
 • Pembungkusan Makanan
 • Pemprosesan Makanan
 • Keselamatan Makanan
 • Sains Daging dan Susu
 • Pemakanan dan Dietetik
 • Mikrobiologi Makanan
   

 

2.

 

Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti & Persekitaran (BE)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

40

 

 • Enzimologi
 • Imunologi
 • Farmakologi
 • Biodiversiti
 • Ekologi
 • Kejuruteraan Genetik
 • Teknologi Mikrob
 • Biosensor & Nanobiosensor
 • Pemakanan Tumbuhan
 • Fisiologi Tumbuhan
 • Klimatologi
 • Mikrobiologi Molekul
 • Mikrobiologi Tanah
 • Genetik Molekul
 • Patologi Molekul
 • Entomologi
 • Nematologi
 • Patologi Tumbuhan
 • Virologi Tumbuhan
 • Sains Rumpai
 • Kimia Pestisid
 • GIS
 • Kimia Tanah
 • Pemuliharaan Tanah
 • Kesuburan Tanah
 • Fizik Tanah

 

 

3.

 

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan (ER)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

30

 

 • Kejuruteraan Bio
 • Kejuruteraan Kimia
 • Kejuruteraan Awam
 • Pengairan dan Saliran
 • Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 • Kejuruteraan Makanan
 • Kejuruteraan Mekanikal
 • Kejuruteraan Mekatronik
 • Nanoteknologi
 • Fotonik
 • Pengurusan Pangkalan Data
 • Permodelan dan Simulasi
 • Kejuruteraan Perisian
   

 

4.

 

Pusat Penyelidikan Bioteknologi & Nanoteknologi (BT)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

40

 

 • Genetik Molekul
 • Patologi Molekul
 • Biodiagnostics
 • Biosensor & Nanobiosensor
 • Kultur Tisu dan Sel
 • Teknologi Enzim
 • Teknologi Penapaian
 • Kejuruteraan Genetik
 • Teknologi Mikrob
 • Penanda Molekul Omics & Bioinformatik   
    

 

5.

 

Pusat Penyelidikan Hortikultur (HR)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

40

 

 • Agronomi
 • Pemakanan Tumbuhan
 • Fisiologi Tumbuhan
 • Hortikultur Landskap
 • Pembiakan Konvensional
 • Bakteriologi
 • Entomologi
 • Nematologi
 • Patologi Tumbuhan
 • Virologi Tumbuhan
 • Fisiologi Lepas Tuai
   

 

6.

 

Pusat Penyelidikan Padi dan Beras

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

20

 

 • Biodiversity
 • Biodiversiti
 • Botani
 • Ekologi
 • Taksonomi
 • Zoologi
 • Kimia Pestisid
 • Fitokimia
 • Agronomi
 • Pemakanan Tmbuhan
 • Fisiologi Tumbuhan
 • Mikrobiologi Molekul
 • Pembiakan Konvensional
 • Bakteriologi
 • Entomologi
 • Patologi Tumbuhan
 • Virologi Tumbuhan
 • Sains Rumpai
 • Fisiologi Lepas Tuai
 • GIS
 • Kimia Tanah
 • Pemuliharaan Tanah
 • Kesuburan Tanah
 • Fizik Tanah
 • Toksikologi
   

7.

 

Pusat Penyelidikan Sains Ternakan (AS)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

20

 • Pembiakan Poltri & Genetik
 • Pembiakan Lembu & Genetik
 • Pembiakan Kambing / Bebiri & Genetik
 • Teknologi Makanan Ternakan
 • Pemakanan Ruminan
 • Pemakanan Poltri
 • Pengeluaran Lembu Tenusu
 • Pengeluaran Poltri
 • Kebajikan Haiwan
 • Pengeluaran Daging Lembu
 • Pengeluaran Kambing / Bebiri
 • Fisiologi Pembiakan Betina
 •  Fisiologi Pembiakan Jantan
 • Ethnovetenari
 • Toksikologi
 • Genetik Molekul
 • Fisiologi Tumbuhan
   

 

8.

 

Pusat Perkhidmatan Teknikal & Makmal (TS)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

15

 • Teknologi Makanan Ternakan
 • Pemakanan Ikan
 • Pemakanan Poltri
 • Pemakanan Ruminan
 • Kimia Analisis
 • Multimedia
 • Penerbitan
 • Mikrobiologi Makanan
   

 

9.

 

Pusat Penyelidikan Ekonomi & Sains Sosial (ES)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

4

 

 • Perniagaan Pertanian
 • Ekonomi Persekitaran
 • Pemasaran
 • Statistik Gunaan
 • Pengurusan R & D

 

 

10.

 

Pusat Penyelidikan Promosi & Pembangunan Perniagaan (PB)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

4

 • Keusahawanan
 • Genetik Pembiakan Kambing / Bebiri
 • Pemprosesan Makanan

 

11.

Pusat Pengurusan Stesen

 

Agihan kepada Stesen Luar

Ibu Pejabat.

 

 

 

Merujuk kepada kepakaran pegawai di

Stesen-stesen

 

 

 

12

 

Pusat Bank Gen & Biji Benih (GB)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

6

 

 • Perniagaan Pertanian
 • Pemasaran
 • Senireka Grafik
 • Penerbitan
 • Botani
 • Agronomi
 • Pemakanan Tumbuhan
 • Fisiologi Tumbuhan
 • Pengurusan Pengetahuan
 • Pembiakan Konvensional
 • Pembiakan Molekul
 • Sains Rumpai
 • Krioawetan
 • Pemprosesan & Pengeluaran Benih 
 • Jaminan Kualiti Benih
 • Kultur Tisu
 • Pemuliharaan Tanah
 • Kesuburan Tanah
   

 

13.

 

Pusat Promosi & Pembangunan Perniagaan (PB)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

8

 • Perniagaan Pertanian
 • Pemasaran
 • Statistik Gunaan
 • Pengurusan IP
 • Impak dan Pentaksiran Teknologi
 • Pemindahan dan Komersialisasi Teknologi

 

 

14.

 

Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Inovasi (SI)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

2

 

 • Pengurusan Korporat
 • Perancangan Korporat
 • Pengurusan Kualiti
 • Pengurusan Harta Intelek
 • Pengurusan R & D

 

 

15.

 

Pusat Pengurusan Sumber Manusia

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

2

 • Pengurusan Sumber Manusia

 

16.

 

Pusat Pengurusan Kewangan (FM)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

3

 • Perakaunan
 • Kewangan

 

17.

 

Pusat Pembangunan & Pengurusan Harta (AM)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

3

 • Kejuruteraan Awam
 • Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 • Kejuruteraan Mekanikal

 

 

18.

 

Pusat Pengurusan Maklumat (IM)

(Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor)

 

2

 

 • Rangkaian Komputer
 • Pengurusan Pengkalan Data
 • Pengurusan Maklumat
 • Pengurusan Pengetahuan
 • Pengurusan Sistem Maklumat
 • Multimedia
 • Kejuruteraan Perisian
   

 

Senarai seterusnya : Stesen-stesen MARDI

 

 

 Last Updated 2016-05-03 12:13:42 by Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

Hubungi Kami Enquiry e-Direktori Peta Lokasi

Hak Cipta Terpelihara 2017 MARDI

Sesuai dipapar menggunakan IE 8.0, Firefox 9.0 , Google Chrome 9.0 ke atas dengan resolusi 1024x768.

Anda Pelawat Ke :6934 Tarikh Kemaskini :20-08-2017