Selasa, 09 02 2016 bersamaan |

Soalan Lazim | Pautan | Bantuan | Peta Laman

. Blue Contrast Black Contrast Cream Contrast Normal Contrast . . .

Skop Penyelidikan

 

1. Penggumpulan sampel biologi (bioprospeksi), penggunaan dan pemuliharaan kepelbagaian biologi tumbuhan

 • Koleksi buah-buah nadir dan sayur-sayuran, tumbuhan herba, tumbuhan ubatan, tumbuhan beraroma dan tumbuhan berfungsi sebagai pestisida)
 • Kajian berkaitan teknik pemuliharaan yang efektif dari segi kos dengan aktiviti pemuliharaan yang cekap
 • Pengenalpastian aksesi elit - Hasil tuaian tinggi, mempunyai rasa istimewa dan buah berkualiti dengan kandungan antioksidan, vitamin dan mineral yang tinggi.
 • Aksesi yang tahan masalah penyakit dan persekitaran melampau) atau [Aksesi yang rintang terhadap faktor tekanan komponen biologi dan sekitaran.Aksesi yang tahan masalah penyakit dan persekitaran melampau) atau [Aksesi yang rintang terhadap faktor tekanan komponen biologi dan sekitaran.
  Bioprospection -BuahBuahan.png Bioprospection -Mangga.png Bioprospection -OrangKampung.png

2. Pemuliharaan dan penggunaan kepelbagaian Arthropoda yang penting untuk pertanian

 • Penyelidikan berasaskan biopestisida dari NPV(Nucleopolyhedrosis virus) untuk kawalan serangga Spodoptera litura, S. exigua dan Atteva sciodoxa
 • Pakej teknologi untuk penghasilan secara komersil protein berasaskan sumber antropoda bagi tujuan makanan haiwan ternakan]
 • Pakej teknologi berasaskan biologi untuk tujuan mengawalan rama-rama harimau pada tanaman tongkat ali,
 • Inventori dan pencirian spesies artropoda yang berkaitan dengan tanaman terpilih yang mempunyai nilai ekonomi, herba, tanaman ubatan, buah-buahan yang jarang dimanafaatkan dan sayur-sayuran tradisional termasuklah ulam).
  Conservation and Utilisation - Butterfly.png Conservation and Utilisation -Cengkerik.png Conservation and Utilisation -Insect.png

3. Pemuliharaan dan penggunaan lestari kepelbagaian mikroorganisma yang penting untuk pertanian

 • Pemuliharaan sumber mikroorganisma yang penting untuk pertanian
 • Penggunaan sumber mikrobiologi sebagai ajen kawalan biologi dan penyah bau,
 • Pengawalan CTV (Citrus Tristeva Virus) dengan menggunakan strain virus lemah
 • Membangunkan teknik pengcaman microorganisma secara pantas)
  Conservation -Lab.png Conservation-Microscope.png Conservation-SoilResearch.png

4. Pendekatan sistem persekitaran yang dapat memulihara kepelbagaian biologi pertanian)

 • Mengintegrasikan teknologi pesekitaran pertanian untuk membangunkan satu model yang dapat dilaksanakan bagi tujuan pemuliharaan dan penggunaan yang lestari sumber kepelbagaian biologi pertanian
 • Penentuan kos perkhidmatan teknik pemuliharaan dan sistem sekitaran yang disumbangkan oleh komponen kepelbagaian biologi
 • Membangunkan @ Merumus suatu formulasi (model) teknologi yang mengalakkan pertanian secara lestari
  Ecosystem -Insect.png
5. Sistem maklumat kepelbagaian biologi pertanian

 

 • Membangunkan system informasi yang komprehensif untuk tiga komponen sumber kepelbagaian biologi pertanian termasuklah tumbuhan (Sumber genetik tumbuhan untuk Makanan dan pertanian), artropoda dam mikroorganisma.
  Agrobiodiversity -Lab.png Agrobiodiversity -Link1.png Agrobiodiversity-Link2.png
Tarikh Kemaskini 02 Februari 2016 12:09 PM