Saturday, 28 03 2015 equivalent to |

FAQ | Links | Help | Sitemap

  $titleoribg $titleoribg $titleoribg $titleoribg      

e-Tender

No. Tender Number Category Description Attachment  
1 MDI/PK/KW/476-TK004/2015 Tender Offer Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sistem Rawatan Kumbahan Berpusat Di Zon 7 (Pusat MA, Bangunan JICA & PKC) Ibu Pejabat MARDI Serdang, Selangor.
2 LPB MARDI BIL. 1/2015 Tender Results KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’ MARDI BIL. 1/2015 YANG BERSIDANG PADA 23 FEBRUARI 2015
3 MDI/PK/KW/476-TK003/2015 Tender Offer CADANGAN PEMBANGUNAN DAN MENAIKTARAF LANDSKAP KAMPUNG BUKU, LUBUK SEMILANG, MUKIM ULU MELAKA, DAERAH LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN.
Showing 3 results.
Last Update 26 March 2015 08:45 AM